Lastebiler

Norge

×

Batterier – hvor miljøvennlige er de egentlig?

Elektriske kjøretøy er mer stillegående, mer energieffektive og renere enn sine motparter som går på fossilt drivstoff. Likevel er det flere spørsmål i forbindelse med batteriene i disse kjøretøyene. Hvor miljøvennlige og bærekraftige er litiumionbatterier egentlig, hvis vi tar alle faktorer med i betraktningen? Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsansvarlig i Volvo Trucks, forteller om fordeler og ulemper.
Lars Mårtensson, Volvo Trucks
Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsansvarlig i Volvo Trucks.

En viktig bestanddel i litiumionbatterier er kobolt, som hovedsakelig utvinnes i Kongo. Amnesty International har rapport om barnearbeid og menneskerettighetsbrudd i landet. Hva gjør dere for å sikre at råstoffene dere bruker i batteriene deres, utvinnes på en ansvarlig måte?

«Naturligvis godtar vi ikke noen råstoffer i produktene våre som er gravd ut eller fremstilt på en uakseptabel måte, dette går klart frem av de etiske retningslinjene våre. Vi samarbeider med de ulike leverandørene våre om å kartlegge opphavet til råstoffene. Med sikte på å fremme denne utviklingen har Volvo Group og flere andre bilprodusenter opprettet en organisasjon kalt Drive Sustainability. Denne organisasjonen undersøker og jobber for å forbedre arbeidsforholdene i og miljøpåvirkningen til råstoffenes forsyningskjede. Det er fremdeles mye arbeid å gjøre, men tiltakene vi iverksetter, er viktige trinn.» 

Hvor bra er batterier sett fra et klimaperspektiv? Er det fare for at det høye energiforbruket under produksjon «spiser opp» miljøfordelene som den elektriske fremdriften gir når kjøretøyet er i bruk?

«Det stemmer at batteriproduksjonen er energikrevende, men tar vi hele livsløpet i betraktning, er det ingen tvil om at tunge kommersielle el-kjøretøy er svært gunstige med tanke på både energi og klima. Dette skyldes hovedsakelig at el-motorer utnytter energien langt mer effektivt enn forbrenningsmotorer. Dess flere kilometer du kjører under lastebilens levetid, jo større blir forskjellen – til fordel for den elektriske lastebilen.» 

Er det forsvarlig å kjøre på strøm hvis energien som brukes til å produsere og lade batteriene, kommer fra ikke-fornybare energikilder som kull?

«Det optimale er klart å bruke fornybar energi i alle ledd. Hvis strømmen produseres med fossilt brennstoff, reduseres klimafordelen. Takket være el-motorens høye virkningsgrad, er det likevel gunstigere å velge strøm enn fossil diesel. Men hvis du sammenligner en lastebil som går på biogass, med en elektrisk lastebil som får energien fra kullbaserte kraftstasjoner, er ikke resultatet like klart.»

Hva gjør dere med alle batteriene når de er utbrukte? Kan de gjenvinnes på en god måte, eller blir de bare et nytt miljøproblem?

«Vi tar naturligvis ansvaret vårt som produsent alvorlig. Vi holder nå på med flere prosjekter for å undersøke om batterier fra tunge kommersielle el-kjøretøy kan brukes på nytt, for eksempel til å lagre solenergi. Og når levetiden til batteriene i lastebilene våre er over, sørger vi for at de håndteres på en korrekt måte.»