Lastebiler

Norge

×

Enklere og tryggere nattkjøring med nattmodus

Volvo Trucks’ nattmodus fjerner all unødvendig bakgrunnsbelysning fra instrumentbordet med ett knappetrykk, og den er utformet for å gi økt komfort og sikt ved kjøring om natten.
Nattmodus fra førersetet.
Nattmodus passer best for langtransportsjåfører som kjører om natten.

Ifølge Volvo Accident Research Team spiller menneskelig svikt en rolle i opptil 90 prosent av alle ulykker med lastebiler, for eksempel ved at sjåføren er trøtt eller uoppmerksom. Under nattkjøring kan gjenskinnet fra lysene på instrumentbordet være ubehagelig og distraherende. For langtransportsjåfører kan det bidra til å gjøre sjåføren trøttere og ta oppmerksomheten bort fra der den skal være – på veien. 

 

Nattmodus i revers.

– Øynene våre er veldig sensitive for lys. Selv når sjåføren har all oppmerksomheten rettet mot veien, kan lysene på instrumentbordet være distraherende, siden de kan ses i utkanten av synsfeltet, forklarer Jonas Nordquist, ansvarlig for produktfunksjoner hos Volvo Trucks.

Med ett knappetrykk kan sjåførene aktivere nattmodus, som er en standardfunksjon i alle Volvo FH-er, Volvo FM-er og Volvo FMX-er over hele verden. 

Med nattmodus ville vi gjøre det enklere for sjåføren å holde seg våken og fokusert. Det er en veldig rask og enkel måte å fjerne distraksjoner og forbedre sikten på.

I nattmodus slås alle unødvendige lys på instrumentbordet av, med unntak av fartsmåleren og turtelleren. Lysene på alle andre brytere og kontroller skrus også ned til laveste innstilling. Alle sikkerhetssystemer og sjåførvarsler fungerer imidlertid som normalt.

Resultatet er mindre lys fra instrumentbordet og mindre gjenskinn i frontruten, slik at sjåførene kan konsentrere seg om veien. Nattmodus er best egnet til nattkjøring for langtransportsjåfører og til rygging og manøvrering i dårlig vær eller komplekse omgivelser, som ved til- og frakobling av tilhengere, siden det ikke blir noe gjenskinn i side- og bakspeilene.

– Med nattmodus ville vi gjøre det enklere for sjåføren å holde seg våken og fokusert, sier Carl Johan Almqvist, sikkerhetssjef hos Volvo Trucks. – Det er en veldig rask og enkel måte å fjerne distraksjoner og forbedre sikten på.

Nattmodus er bare én av mange sikkerhetsfunksjoner som Volvo Trucks har utviklet i sitt kontinuerlige arbeid for å forbedre trafikksikkerheten og arbeidsforholdene for sjåfører.

– Det finnes ingen enkeltløsning som kan oppfylle nullvisjonen vår for ulykker, og derfor arbeider vi med trafikksikkerhet på flere fronter, sier Carl Johan Almqvist. – Vi utforsker hele tiden ulike teknologier og løsninger, og vi arbeider tett sammen med transportetater, byplanleggere, myndigheter, forskningsinstitusjoner og universiteter. Nattmodus er kanskje bare et lite bidrag når det gjelder å øke sikkerheten i trafikken, men til sammen kan alle tiltakene våre utgjøre en stor forskjell.