Volvo Trucks' syn på automatisering

Det er mer enn 20 år siden Volvo begynte sitt revolusjonene arbeid med lastebilautomatisering. Mens et vell av nye teknologier fortsetter å drive bransjen fremover, er det fremdeles behovene til Volvo-kundene som står i sentrum. Vi møtte noen medlemmer av Volvo Trucks-teamet i Göteborg som gir oss et innblikk i fremtidens spennende automatiseringsmuligheter.
Automatiseringssegmenter

Automatisering åpner for mange spennende muligheter innen alt fra gruvedrift til renovasjonsarbeid, innhøsting og automatisk kolonnekjøring.

Mulighetene som automatiseringsteknologi innebærer, fyller mange av oss med både forventning og inspirasjon. Da er det lett å overse at denne typen avansert teknologi allerede er i bruk innenfor mange bransjer. Konkurransen i næringslivet blir stadig hardere, og automatisering har gjort det mulig å øke produktiviteten, senke energiforbruket og øke sikkerheten.

Volvo Trucks har ledet an i denne automatiseringsutviklingen i over tjue år. Den automatiserte girkassen I-Shift har vært på markedet siden tidlig på 2000-tallet, mens aktive sikkerhetssystemer som adaptiv konstantfartholder og kollisjonsvarsler med full autobrems har satt en bransjeledende standard i løpet av de siste årene. I takt med fremskrittene innenfor automatisering kommer det til å utvikle seg nye løsninger, nye tjenester og nye forretningsmodeller. 

Mikael Karlsson

Mikael Karlsson er viseadministrerende direktør for produktivitet og nye konsepter i Volvo Trucks.

De automatiseringsløsningene som utvikles hos Volvo Trucks, har i høyeste grad mennesket i sentrum. Teknologien innebærer kanskje at man bytter ut menneskelige med maskinelle egenskaper, men fokus ligger fullt og helt på kundeopplevelsen. Mikael Karlsson er viseadministrerende direktør for produktivitet og nye konsepter. – Vi holder på å utvikle en ny type automatisering som vi lanserer i mindre steg, som et utfyllende tillegg til kjøreopplevelsen, sier han. – Dette er avgjørende for å øke produktiviteten. Når vi arbeider med kunder som ønsker en løsning, prøver vi å forstå problemene deres og samarbeide om å skape noe i fellesskap.

Arbeidet vårt handler om å gjøre teknologien om til fordeler for kunden. Som utgangspunkt ser vi på kravene som stilles til kundene våre av deres kunder.

Hayder Wokil, direktør for autonom og automatisert kjøring

Volvo Trucks

Det er spesielt viktig å få med kunden tidlig i prosessen ved utvikling av automatiseringsløsninger. Teamene hos Volvo Trucks arbeider på en serie små prøveprosjekter, som hele tiden befinner seg på ulike stadier i prosessen. Disse prøveprosjektene gjør det mulig å se om en løsning fungerer i praksis, og ideelt sett testes de på veien i samarbeid med kunden som de er utviklet for. – Vi lærer raskt gjennom intensiv innsats om en bestemt løsning hjelper kunden eller ikke, fortsetter Mikael Karlsson. – Dette er en programvaredrevet løsning, der vi prøver å sikre oss en bredere del av verdikjeden. I tillegg til å arbeide med små prøveprosjekter bruker vi også "gummistrikkanalogien", ved å fokusere på fremtiden og la prøveprosjektet dra oss mot målet. 

Automatiseringsstrategien til Volvo Trucks foregår på to forskjellige fronter. På den ene siden arbeider de med avstengte områder, som gruver, private opplagsplasser og havner, og på den andre siden arbeider de med løsninger for åpne veier. – Vi mener at man først kommer til å nå et høyt automatiseringsnivå på avstengte områder, der trafikksystemet ofte er mindre komplekst, sier Sasko Cuklev, direktør for kundeløsninger og nye konsepter. – Det er mye mer komplisert å skulle bruke automatiserte løsninger på offentlige veier. Siden avstengte områder ofte er private, og derfor ikke underlagt de samme begrensningene, kan vi teste løsningene mye raskere for å kapre verdi. Vi kan lære mye fra arbeidet på avstengte områder som vi kan bruke til løsninger for offentlige veier, sier han.

Fokuset på å arbeide med prøveprosjekter varer fra seks måneder til halvannet år, noe som innebærer at man raskt kan ta i bruk resultatene og oppnå fordeler. Hayder Wokil er direktør for autonom og automatisert kjøring. – Arbeidet vårt handler om å gjøre teknologien om til fordeler for kunden. Som utgangspunkt ser vi på kravene som stilles til kundene våre av deres kunder. Vi konsentrerer oss om løsninger som kan gjøre vanskelige, repetitive og tidkrevende oppgaver enklere for alle parter. For eksempel kan automatiseringsteknologi tas i bruk ved terminaler der det skjer mye lasting og lossing, og der lastebilene må rygge mye. Dette bidrar til at man unngår småulykker, det reduserer skadene på lastebilene, og det gir maksimal driftstid, sier han.

Sasko Cuklev

Sasko Cuklev, direktør for kundeløsninger og nye konsepter i Volvo Trucks.

Et aspekt ved automatiseringsprosessen som kommer tydelig frem når vi snakker med de involverte, er hvor viktig sjåførens rolle er, både som aktiv og passiv part. – Alt handler om å forenkle og sikre jobben til sjåføren, og forbedre virksomheten til kunden, sier Sasko Cuklev. – I Brasil samarbeider vi med en kunde som dyrker sukkerrør. De mistet en betydelig del av den fremtidige innhøstingen fordi arbeiderne kjørte over avlingene. Ved å installere en autopilot kan sjåførene kjøre i et forhåndsbestemt mønster og unngå å ødelegge sukkerrørene. Optimal kjørehastighet er et annet område vi har sett nærmere på. Sjåførene bruker unødig energi ved å kjøre for raskt og så måtte vente. Vi kan bidra til å redusere energiforbruket ved å gi råd om hvilken hastighet man bør kjøre i, sier han.

Alt handler om å forenkle og sikre jobben til sjåføren, og forbedre virksomheten til kunden.

Sasko Cuklev, direktør for kundeløsninger og nye konsepter

Volvo Trucks

Carl Johan Almqvist

Carl Johan Almqvist, sikkerhetssjef i Volvo Trucks.

Konseptet med selvkjørende lastebiler virker kanskje rart og litt skummelt for noen. Denne typen automatisering utgjør imidlertid allerede en forskjell på avstengte områder. Volvo Trucks holder på å teste selvkjørende lastebiler som kan fortsette å arbeide mens sprenging pågår i gruver. Under vanlige forhold må man vente ganske lenge før man fortsetter. Disse bilene gir både økt produktivitet og sikkerhet, og slitasjen på lastebilene blir også mindre når en automatisert sjåfør styrer. Ute på veiene kan lastebiler spare drivstoff når de er knyttet til hverandre. Automatisk kolonnekjøring gir redusert luftmotstand, siden lastebilene kan kjøre tett sammen i en kontrollert konvoi. Noen automatiserte systemer er nærmere å bli til virkelighet enn andre, men mange har et enormt utvalg potensielle fordeler – samtidig som de gjør arbeidsmiljøet mye tryggere. 

Volvo Trucks har lansert flere aktive sikkerhetssystemer i løpet av de siste årene, og alle sammen gjør bruk av avanserte automatiseringsløsninger. Kollisjonsvarsler med full autobrems og kjørefeltassistent bruker radar og kamera for å gi informasjon til sjåførene, utfylle sjåføradferden, advare dem om umiddelbare farer og, hvis uhellet skulle være ute, forhindre ulykker. – Sikkerhet er grunnlaget for automatisering, sier Carl Johan Almqvist, som er sikkerhetsdirektør. – Uten sikkerhet i bånn, får vi aldri oppleve selvkjørende biler. Derfor må vi hele tiden forbedre sikkerhetssystemene våre. Det er viktig å understreke at filosofien vår alltid er basert rundt sjåføren. Vi arbeider med grunnleggende elementer, som sikt, kjøreegenskaper og bremser. Selv innenfor et såpass revolusjonerende felt som automatisering møter vi velkjente utfordringer, som sjåførdistraksjoner i ulike former. I fremtiden kommer systemene som vi allerede har utviklet, fortsatt til å oppdateres med bedre sensorer, programmering og kameraer. Utfordringen er å behandle all informasjonen som samles inn, slik at den kan brukes til fordel for sjåføren i enda større grad, sier han.

Hayder Wokil

Hayder Wokil, direktør for autonom og automatisert kjøring i Volvo Trucks.

En endring i forretningsmodell kan bli resultatet av de raske fremskrittene innenfor automatiseringsteknologi. – Vi tror at det kommer til å skje en økning i salg av tjenester og løsninger, i tillegg til mer tradisjonelle produkter og funksjoner, sier Sasko Cuklev. – Løsningene våre har selvsagt sjåføren i sentrum, samtidig som mulighetene for selvkjørende transport fra for eksempel terminal til terminal kan åpne opp for en ny måte å arbeide på.

I følge teamet er det avgjørende å ha en tett og åpen dialog med kundene for å lykkes med automatiseringsarbeidet. – Kundene elsker å være involvert og engasjert i den fremtidige utviklingen, sier Hayder Wokil. – Når vi skal finjustere løsningene, involverer vi kundene, som forteller oss hva de mener. Vi kan ikke late som om vi er ekspertene, det er kunden som er ekspert på sin bransje. Derfor er det helt avgjørende at vi får kontinuerlige tilbakemeldinger i alle stadier av prosessen for å få en grundig forståelse for kunden, sier han.

 

Noen ganger er det de villeste ideene som blir til virkelighet.

Hayder Wokil, direktør for autonom og automatisert kjøring i

Volvo Trucks

Automatiseringsarbeidet i Göteborg fortsetter tradisjonen med nyskaping som har gjort Volvo Trucks verdensledende innenfor produksjon av avanserte løsninger. Denne suksessen har krevd en kombinasjon av kreativ tenking og pragmatisk innstilling, forteller Hayder Wokil. – Noen ganger er det de villeste ideene som blir til virkelighet. Samtidig må alt vi gjør, ha et formål. Alt vi lanserer på markedet, må gi mening både for sjåføren, kunden og samfunnet som helhet.

 

Boliden-gruven

I Boliden i Nord-Sverige tester man ut selvkjørende Volvo FMX-lastebiler i vanlig gruvedrift.

Illustrasjon av Boliden-gruven.

Den selvkjørende FMX-lastebilen er et godt eksempel på hvordan økt produktivitet og sikkerhet kan oppnås ved bruk av full automatisering i et avgrenset område.

Boliden-gruven i Sverige
I Boliden tester man ut selvkjørende Volvo FMX-lastebiler i vanlig drift. Lastebilene gir økt produktivitet og sikkerhet, siden de kan fortsette å arbeide mens sprenging pågår. Vanligvis må man vente en stund før arbeidet kan fortsette. Dette er et eksempel på full automatisering på et avstengt område, der det ikke er behov for sjåfør.

Renovasjonsbil for Renova.

Med en selvkjørende lastebil trenger man bare én person til renovasjonsarbeid.

Illustrasjon av renovasjonsbil for Renova

Den selvkjørende lastebilen rygger automatisk og følger sjåføren som samler opp avfall.

Renovasjonsbil for Renova i Sverige
Når renovasjonsbiler rygger i boligområder, kan det lett skje ulykker. Med en selvkjørende lastebil trenger man bare én sjåfør. Lastebilen rygger automatisk og følger sjåføren rundt husene mens den samler opp avfall. Dette forskningsprosjektet i samarbeid med det svenske resirkuleringsfirmaet Renova bidrar til både økt produktivitet og sikkerhet.

Innhøsting av sukkerrør

Sjåføren akselererer og bremser, men den automatiserte styringen sørger for at lastebilen ikke kjører over plantasjene.

Illustrasjon av innhøsting av sukkerrør.

Innhøstingslastebilen for sukkerrør er et godt eksempel på hvordan automatiseringsteknologi kan bidra til økt produktivitet.

Innhøsting av sukkerrør i Brasil
Et godt eksempel på hvordan automatiseringsteknologi kan bidra til økt lønnsomhet. Tidligere ødela lastebilene en betydelig andel av avlingene til denne sukkerrørbonden i Brasil. Nå gjør den automatiserte funksjonen at lastebilen følger i fotsporene til skurtreskerne. Sjåføren akselererer og bremser, men får hjelp av den automatiske styringen. Dermed redder man en større del av avlingen.

Automatisk kolonnekjøring.

I dag kan automatisk kolonnekjøring gi en drivstoffbesparelse på opptil 10 %, og det forventes at tallet vil øke til 15 % i løpet av de kommende tiårene.

Illustrasjon av automatisk kolonnekjøring

Tilkoblingsmuligheter gjør at kjøretøyene i en automatisk kolonne kan kommunisere med hverandre for å angi avstand og hastighet.

Automatisk kolonnekjøring
Ved hjelp av tilkobling kan lastebiler i automatisk kolonnekjøring eller vogntog kommunisere med hverandre. Både avstanden mellom bilene, hastigheten og bremsingen kan styres. Bilene som kommer bak, bruker radar og kamera og får informasjon fra bilene foran. I dag kan biler som kjører automatisk kolonnekjøring, spare opptil 10 prosent av drivstofforbruket til en lastebil. Dette kommer til å øke til 15 prosent i tiåret som kommer, etter som lastebilene kommer til å kjøre tettere og tettere. CO₂-utslippene reduseres også som et resultat av at man sparer drivstoff, mens sikkerheten øker ved at lastebilene utveksler informasjon.

Beslektet innhold

Kjøresimulatoren – a virtuell, fremtidig lastebil

Ved å bruke en av verdens mest avanserte simulatorer, er Volvo Trucks helt i fronten når det gjelder sikkerhetsforskning....

En digital revolusjon er i ferd med å innhente lastebilbransjen

Telematikk, tilkobling, store data, skytjenester og Tingenes Internett har ført til en digital revolusjon i lastebilbransjen. Det største potensialet ligger innenfor tjenester, og Volvo Trucks jobber aktivt for å oppnå målet om null uforutsette ...

Jeg merker ikke en gang hull i veien, takket være VDS

Volvo Dynamic Steering er en teknisk nyvinning i verdensklassen. Ikke bare forhindrer det yrkesskader blant lastebilsjåfører – styreevnen er i tillegg bedre enn ved manuell styring....

Filtrer artikler

5 true 5