Lastebiler

Norge

×

Autobrems – et system som redder liv

Kollisjonsvarsler med full autobrems er resultatet av Volvo Trucks’ revolusjonerende arbeid med aktive sikkerhetssystemer. Her ser vi nærmere på teknologien bak autobremsen, hvordan den beskytter sjåføren, og hvordan den gjør trafikkmiljøer tryggere.
Autobrems i aksjon
Kollisjonsvarsler med full autobrems overvåker kontinuerlig objektene foran kjøretøyet ved hjelp av et kamera og en radar. Sjåføren varsles ved kollisjonsfare, og dersom han/hun ikke responderer, aktiveres autobremsen automatisk.

Ulykker der en bil kjører på en annen bakfra, forekommer altfor ofte. Denne typen ulykker skjer når sjåføren i bilen bak ikke følger med på veien. Slike ulykker er selvsagt enda farligere når lastebiler er involvert, på grunn av størrelsen og vekten på kjøretøyet.

Den kontinuerlige testingen av autobremssystemet gjør det mulig for lastebilen å stoppe, eller å begrense omfanget av eventuelle kollisjoner og personskader. Det gjøres hele tiden endringer for å oppfylle juridiske krav, men det aller viktigste er at vi hele tiden arbeider med å gjøre alle trafikkmiljøer der det kjører Volvo-lastebiler, så trygge som mulig.

1. Kamera og radar
Kameraet registrerer avstand og type gjenstand foran lastebilen. Radaren måler hvor raskt gjenstanden foran lastebilen beveger seg, og avstanden til gjenstanden. Det er viktig at sjåføren kan stole på systemet, og at vi ikke får for mange falske alarmer, så kameraet og radaren samarbeider om å gi varsler kun når det er nødvendig. 

2. Sensorfusjon
Sensorfusjon betyr at to sensorer (radar og kamera) leverer inndata til en prosessor for å gi en bedre forståelse av en situasjon. Det er avgjørende at flere sensorer samarbeider, siden det gjør det mulig å skille mellom vanlige kjøretøy og gjenstander som ikke er en trussel, som en tom brusboks. To øyne ser jo bedre enn ett. 

3. Kontrollenhet
All informasjon fra kameraet, radaren, lastebilen og sjåføratferden blir samlet i styreenheten. Programvaren analyserer denne informasjonen og aktiverer varslingssystemet og lastebilens bremsesystem hvis det er fare for kollisjon. 

4. Bremsesystem
Bremsesystemet aktiveres hvis sjåføren ikke reagerer på kollisjonsvarslene. Kjøretøyet bremser først forsiktig, girkassen kobles så fra, og lastebilen sakker farten. Bremsesystemet er nå aktivt, og hvis faren blir overhengende, blir lastebilen til slutt bremset ned med full kraft mens bremselysene blinker. Parkeringsbremsen aktiveres hvis det ikke har kommet noen reaksjon fra sjåføren.

SLIK AKTIVERES AUTOBREMS

Autombremsen er den siste fasen i en serie hendelser som igangsettes når kollisjonsvarsel med full autobrems aktiveres. 

Først gis det et forhåndsvarsel dersom systemet oppdager at lastebilen befinner seg i en farlig situasjon. Sjåføren advares ved hjelp av et rødt LED-lys, som reflekteres i frontruten. Deretter følger et blinkende lys og en alarm dersom sjåføren fortsatt ikke reagerer.

Autobremsen aktiveres deretter hvis sjåføren fortsatt ikke har reagert på disse varslene.