Lastebiler

Norge

×
Det finnes ikke én felles, global løsning
Skiftet i retning av bærekraftige løsninger innebærer både muligheter og utfordringer for transportbransjen. Volvo Trucks jobber hele tiden for å utvikle ny, mer energieffektiv teknologi i samarbeid med kundene våre.
Lars Mårtensson

Volvo Trucks lager lastebiler på CO₂-nøytrale fabrikker. Resirkulering er en svært viktig del av miljøsatsingen, og mer enn 90 % av en lastebil kan resirkuleres. Dette tallet kommer også til å stige.

Vi må finne alternativer til forskjellige tider, på forskjellige steder og for forskjellige brukere.

Hvorfor investeres det ikke mer i elektrisk drevne lastebiler for langtransport?
– Vi i Volvo Trucks mener at elektriske kjøretøyer for øyeblikket passer best i bytrafikk, men at de også har stort potensial i langtransportsegmentet på sikt. Fullstendig elektriske langtransportkjøretøyer krever kontinuerlig tilførsel av elektrisitet, for eksempel gjennom elektriske skinner i veibanen, ettersom det ikke finnes batterier med tilstrekkelig kapasitet for langtransport. Elektriske veier krever enorme offentlige investeringer i infrastruktur, så slike løsninger ligger nok et stykke frem i tid. Vi utfører likevel tester på dette feltet. Vi trenger alternative løsninger allerede nå, og gass er et alternativ som bidrar til rask utvikling av nye produkter med store miljøbesparelser.

Har dere noen ny utvikling å melde om fra gassindustrien?
– I 2018 lanserer vi en ny gassdrevet lastebil for regional- og langtransport. Vi har klart å øke gasskapasiteten i lastebilen med over 90 % sammenlignet med den forrige gassdrevne lastebilen vi lanserte for EURO 5. Den flytende gassen gir nok energi til å kjøre 100 mil uten tanking. Dette skyldes at det ikke er en tradisjonell gassmotortenning med tennplugger, men i stedet en dieselmotor hvor gassen antennes ved hjelp av en liten mengde diesel eller HVO. Dette gjør at klimafordelene ved biogass kombineres med dieselmotorens ytelse, energieffektivitet og kjøreevne. Jeg og kollegaene mine har svært stor tro på metangass i langtransport, hvor det er et stort potensial for miljøbesparelser ved lave CO₂-utslipp grunnet valget av drivstoff, samtidig som ytelsen opprettholdes.

HVO

En type fornybar diesel fra vegetabilske oljer eller animalsk fett som kjemisk sett er identisk med fossil diesel.

Naturgass
En fossil gass som først og fremst består av metan. Reduserer CO₂-utslippene med 10–20 % sammenlignet med diesel.

Flytende naturgass (LNG)
LNG og Bio-LNG er naturgasser eller biogasser som konverteres til flytende form for transport eller lagring.

Biogass
En fornybar gass som først og fremst består av metan. Produseres av vannslam og planter, men også av matavfall, avføring og organiske rester. Kan redusere miljøpåvirkningen med opptil 80 prosent.

Fornybar elektrisitet
Elektrisitet som produseres via energikilder som er raskt fornybare og utømmelige. For eksempel sol, vind, biomasse og vannkraft.