Lastebiler

Norge

×

Seks tips for å velge rett lastebil for bytransport

De mange valgmulighetene for transportoppdrag i byer kan virke avskrekkende, men de behøver ikke være det. Tobias Bergman, produktsjef i Volvo Trucks, trekker frem seks faktorer som bør tas i betraktning.
En Volvo FE i en trang gate
Bymiljøer kan være utfordrende for lastebiler, og dette bør tas med i betraktning ved valg av kjøretøy.

Det er en rekke faktorer som bør tas i betraktning når du skal velge rett lastebil for oppdrag i byer – for eksempel hva kjøretøyet skal brukes til, hvor det skal brukes, og hvor lenge det skal brukes.

FL, FE og FM-kjøretøyene fra Volvo Trucks er utviklet for å fylle de ulike behovene i distribusjonsmarkedet, og alle de tre modellene kan utstyres i henhold til kundens individuelle krav. Det er fint å ha stor valgfrihet, men det kan samtidig være forvirrende. En kompliserende faktor er det at mange av kundene i dette segmentet ikke nødvendigvis er så opptatt av logistikk.

«Vi er klar over at mange bedrifter som kjøper lastebiler til bydistribusjon, ikke nødvendigvis er logistikkoperatører. Dette er bedrifter som primært fokuserer på andre ting – for eksempel bakerier eller byggefirmaer som frakter utstyr. Kanskje har de brukt varebiler tidligere, mens de nå ønsker mer plass og fleksibilitet i form av en lastebil», sier produktsjef i Volvo Trucks, Tobias Bergman.

Hva anbefaler han så? «Tenk gjennom behovene dine i dag og i fremtiden. Du trenger ikke gjøre dette helt på egenhånd. Din lokale Volvo Trucks-forhandler kan hjelpe deg å avgjøre hvilket kjøretøy og hvilken innkjøpsavtale som passer best for dine behov.»

Illustrasjon av en by.

Planlegg for fremtiden
Lastebiler som er skreddersydde til et spesielt bruksområde, kan gi lavere eierkostnader. Derimot vil et mer fleksibelt kjøretøy med færre spesifikasjoner som regel ha en høyere gjensalgsverdi. Du bør vurdere fordelene og ulempene med et nøye spesifisert kjøretøy dersom du vet du må oppgradere flåten om noen få år, eller hvis oppdragene dine sannsynligvis blir endret.

1. Tenk på utslippsregler
Grensene for støy og utslipp blir stadig strengere i de fleste urbane områder. Disse forskriftene kan påvirke både valget av kjøretøy og vilkårene for kjøpet. Volvo Trucks tilbyr ofte et tilbakekjøpsalternativ på nye kjøretøyer for å sikre deg i fremtiden. Det kan også være en god idé å lease lastebilene.

2. God sikt er viktig
I lastebiler med små hjul og direkte sikt har sjåførene bedre oversikt over omgivelsene. Dette kan være et viktig sikkerhetshensyn i byer med trange gater og områder med mange syklister og fotgjengere. Enkelte byer har til og med innført lover om sikt som lastebiler må etterkomme. Dette er noe du bør ha i tankene.

3. Tenk på når og hvordan du laster
Hvor og hvor ofte kjøretøyene lastes og losses, er en annen viktig faktor. I bydistribusjon går sjåførene gjerne inn og ut av kjøretøyet hver 200–300 meter. Et lavt innstegspunkt kan være tidsbesparende og forhindre skader. Et kompakt kjøretøy er også nyttig når du skal levere til små butikker i sentrum, der lasterampene ofte er små og trange.

4. Tenk litt på manøvreringsevnen
Jo mindre kjøretøyet er, desto enklere er det å manøvrere. Dette kan være viktig for å komme til og fra lasteområder i trange gater. Det finnes ingen standardstørrelser på lasteramper. Hvis et kjøretøy stort sett brukes på større depoter, bør det være helt problemfritt med et stort kjøretøy. Når du derimot skal levere varer til små butikker, kan det hende du må kjøre ned bratte ramper eller i trange bakgater.

5. Få mest mulig ut av lange kjøreturer
Hvis lastebilen av og til brukes til langkjøring mellom byer, kan det være lurt å velge en større og mer fleksibel lastebil. Under lengre kjøreturer trenger sjåføren plass til å hvile. Alternativer som integrert navigasjon og Dynafleet kan også hjelpe sjåføren å holde fokus og spare drivstoff på lange kjøreturer. Et større og mer komfortabelt kjøretøy bidrar også til å tiltrekke sjåfører.

Volvo Trucks' lastebiler for bydistribusjon

VOLVO FL: Tilpasset bydistribusjon og enkel konstruksjons- og avfallstransport. Totalvekt 10–18 tonn, og vogntogvekt opptil 25 tonn.

VOLVO FE: Tilpasset regions- og bydistribusjon og enkel konstruksjons- og avfallstransport. Totalvekt 18–26 tonn, og vogntogvekt opptil 44 tonn.

VOLVO FM: Tilpasset distribusjon, anleggskjøring og biltransport. Totalvekt 18–46 tonn, og vogntogvekt opptil 100 tonn.