Lastebiler

Norge

×

Slik skapte vi den perfekte lastebillyden

Lastebilstøy er ofte noe som blir tatt for gitt. Den bare er der, rett og slett. Hos Volvo arbeider imidlertid dette teamet hele tiden for økt komfort og sikkerhet ved å optimalisere de innvendige og utvendige lydene en lastebil lager.
Akustisk 3D-kamera.
Et akustisk 3D-kamera, som monteres sammen med en rekke små mikrofoner, brukes for å skanne etter lydkilder.

Det er mange elementer som bidrar til å gjøre en lastebil så trygg og behagelig som overhodet mulig. Toppmoderne teknologi, automatiserte kjøresystemer og revolusjonerende design er alt sammen faktorer som bidrar til utviklingen av fremtidens lastebil. Et aspekt som ofte undervurderes, er imidlertid hvordan støy fra ulike deler av lastebilen kan påvirke kjøreopplevelsen.

Volvo Trucks har faktisk arbeidet med lydoptimalisering i flere tiår. Det første støykammeret ble etablert for Volvo i Göteborg i 1982. Siden den gang har man arbeidet med lydmodifisering i lastebilmodellene til Volvo, og et eget ingeniørteam arbeider kontinuerlig med støy- og vibrasjonstester slik at Volvo Trucks holder seg foran konkurrentene på dette området.

 

NVH-ingeniører i Volvo Trucks' støy- og vibrasjonslaboratorium.

I støy- og vibrasjonslaboratoriet er det full aktivitet på lavt volum. Det strømmer ut rødt lys fra interessante og merkelige maskiner, og midt i et stort og nesten lydløst studio med en collage av støyabsorberende materialer på veggene står en testutgave av Volvo FH. Her møter vi NVH-ingeniørene (Noise, Vibration and Harshness – støy, vibrasjon og ubehageligheter), som har mange års samlet arbeidserfaring på denne spesialiserte avdelingen. Theresia Manns, Geir Andresen og Torbjörn Ågren arbeider tett sammen med et team på rundt ti ingeniører. Arbeidet foregår i hovedsak her, men også ved Volvo Trucks’ testanlegg i Hällered, rett utenfor Göteborg.

Folk tenker ofte at vi bare vil redusere støynivået, men kvaliteten på lyden er også viktig.

– Vi arbeider med å optimalisere den inn- og utvendige lyden som lastebilene lager, sier Theresia Manns. – Folk tenker ofte at vi bare vil redusere støynivået, men kvaliteten på lyden er også viktig. Målet vårt er å oppnå så god lydkvalitet som mulig, og å forbedre kjøreopplevelsen, både med tanke på sikkerhet og komfort, sier hun.

Torbjörn Ågren understreker hvor viktig det er å samarbeide med andre avdelinger i organisasjonen. – Alle funksjoner har én dedikert funksjonssjef. Vedkommende er ansvarlig for utviklingen av akkurat denne funksjonen. I så henseende er funksjonen vår all støy fra kjøretøyet. Vi har jevnlig kontakt med dem som har ansvar for komponenter og prosjektprogrammet. Det er selvfølgelig også viktig å holde seg oppdatert på, og ligge i forkant av, lovpålagte krav. Produktplanleggingsavdelingen setter høye krav, og vi arbeider sammen for å finne frem til nøyaktig hva det er kunden ønsker seg med tanke på optimal lyd. Det er også viktig å vurdere hva konkurrentene våre gjør innenfor dette feltet, sier han.

Det daglige arbeidet til NVH-ingeniørene dreier seg om utvikling og testing av de ulike Volvo-lastebilmodellene for å se etter støykilder og gjøre forbedringer på disse områdene. I følge de lovpålagte kravene må kontrolltesting av lastebilstøy utføres utendørs.

– For øyeblikket er ikke innendørstesting juridisk godkjent av myndighetene, sier Geir Andresen. – Det kan imidlertid bli sertifisert i fremtiden. ISO-testbanen ved testanlegget til Volvo Trucks er derfor helt nødvendig for arbeidet vårt med støykontroll. Det er vanskelig å simulere virkelige forhold innendørs, og derfor gjennomfører vi de lovpålagte kontrolltestene våre utendørs, sier han.

Støynivået fra lastebiler er underlagt strenge regelverk over hele verden. Det europeiske markedet og noen andre markeder følger ECE-regelverket, men støylovgivningen varierer fra marked til marked. I tillegg må man ta hensyn til lokale støykrav.

Hvor komplisert det kan være å arbeide med lyd, er lett å se av den enorme samlingen med overvåkingsutstyr som befinner seg i støy- og vibrasjonslaboratoriet. En av de mest iøynefallende innretningene er det tredimensjonale akustiske kameraet, som ser ut som en stor diskokule og er utstyrt med mange små mikrofoner. Kameraet brukes for å lokalisere lydkilder, og det skanner innsiden av førerhuset etter kilder til lyd. Støyen beregnes ved hjelp av algoritmer for å skape et bilde av lydnivået. Høyere støynivåer fra visse områder representeres av klare fargesoner på bildet. På denne måten kan teamet isolere visse lydpunkter og arbeide med å tilpasse dem det ønskede totale lydbildet i lastebilen.

Noen ganger kan det å redusere støybidraget fra én del av bilen gjøre at man legger merke til en lyd som man tidligere ikke kunne høre.

En annen viktig faktor i arbeidet til teamet er å tenke gjennom hvordan sjåføren mottar informasjon fra lastebilen via lyd.

– Inne i førerhuset er responsen fra lastebilen stort sett noe man hører, ikke noe man ser, sier Theresia Manns. – Støy inneholder informasjon som sjåføren reagerer på. Ofte legger folk heller ikke merke til ubehagelig støy før den er borte, sier hun.

Når man skal måle det totale støynivået for lastebiler, må man oppfylle en rekke forskjellige mål. – Noen ganger kan det å redusere støybidraget fra én del av bilen gjøre at man legger merke til en lyd som man tidligere ikke kunne høre, fortsetter Geir Andresen. – Vi forholder oss til lastebilen som en enhet. For eksempel kan tilbakemelding i form av støy noen ganger bli ført inn i førerhuset fra andre områder. Lydisolering og utvikling av lastebilstrukturen er derfor veldig viktig, sier han.

 

Testingeniører kontrollerer resultatene.

Hvor mye førerhusstøy har å si for sikkerheten, er tydelig i arbeidet med å optimalisere frekvensen på støyen.

– Sjåfører blir trøttere av lavfrekvente lyder, sier Theresia Manns. – Alt handler om å unngå å legge merke til ubehagelig støy og å oppleve god lydkvalitet. Formålet med arbeidet vårt er å levere et miljø der sjåføren kan tilbringe mye tid uten å bli plaget av monoton støy, selv ved lave nivåer.»

Arbeidet med å isolere én bestemt lyd i lastebilen kan være svært krevende for testingeniørene ved laboratoriet. «Den innpakkede lastebilen» er en tidkrevende prosess der bilen blir helt tildekket for å finne frem til én bestemt støykilde som skal undersøkes nærmere. Mindre tidkrevende metoder brukes også, både i testrommet og på testbanen. 

Alt handler om å unngå å legge merke til ubehagelig støy og å oppleve god lydkvalitet.

– Vi har det aller travlest når kontrollen må utføres utendørs og været er bra, sier Torbjörn Ågren. – Det er mye forhåndsarbeid som må gjøres. Periodene før nye lovverk trer i kraft, er også veldig aktive, og det samme gjelder visse perioder i arbeidet med enkeltprosjekter, sier han.

Idet vi sier farvel til teamet, skal de til å sette opp det tredimensjonale akustiske kameraet for å gjennomføre flere tester. Torbjörn Ågren oppsummerer med å si at arbeidet deres handler om å finne den riktige balansen, både i reell og overført betydning.

– Målet vårt er å gjøre endringer som bidrar positivt til kjøreopplevelsen. Det handler om trinnvise forbedringer. Til syvende og sist vil vi at lastebilen skal høres ut som en Volvo.»

 

Lydsjekk inne i førerhuset.

Viktige lydpunkter som har mye å si

MOTOR:
Dette er det bankende hjertet i lastebilen, og motorlyder formidler svært viktig informasjon til sjåføren.

GIRKASSE:
Girkassen i lastebilen lager lyd når bilen settes i gir, og disse lydene er viktige å synkronisere med resten av bilen.

LUFTINNTAK:
Luftinntaket er en direkte lydkanal mellom sylindrene i motoren og omgivelsene, og de formidler informasjon til sjåføren om tilstanden til motoren.

KLIMAANLEGG:
Klimaanlegget i lastebilen må ikke bare fungere godt. Det skal heller ikke lage lyder som forstyrrer sjåføren.

DEKK:
Kraften i kontakten mellom veien og dekkene genererer støy. En erfaren lastebilsjåfør bruker endringer i dekkstøyen som en advarsel om at veibanen kan være glatt.

BAKAKSEL:
Høyt dreiemoment overføres fra girkassen til dekkene via bakakselen. Giret inne i bakakselen må optimaliseres for ikke å generere unødvendig støy.

Fordeler: Et godt lydmiljø er viktig for

AVSLAPNING
Når sjåfører kjører lange strekninger, er det viktig at de har det behagelig og kan slappe av i førerhuset, slik at de kan fokusere på veien foran seg.

SMART INTERAKSJON
Sjåføren lytter til de ulike lydene fra lastebilen som gir informasjon om tilstanden til bilen. Denne informasjonen bruker de deretter til å optimalisere ytelsen. Interaksjon med andre via multimedia er også viktig, og dette krever god samlet lydkvalitet.

KVALITETSFØLELSE

Optimalisert lyd både inn- og utvendig er et viktig aspekt ved Volvo-kvaliteten. Et godt eksempel er lyden av en dør som lukkes, og denne gir en umiddelbar pekepinn på kvaliteten.