Lastebiler

Norge

×

IT-metoden

Å vite hvor lastebilene befinner seg, og nøyaktig hva de frakter, akkurat nå, er helt avgjørende. Det var det Ben van Leeuwen oppnådde.
En Frigolanda-lastebil
Med en flåte som dekker hele Benelux-regionen, er det viktig for Frigolanda å kunne spore hver enkelt lastebil.

Å vite hvor lastebilene befinner seg, og nøyaktig hva de frakter, akkurat nå, er helt avgjørende. Det var det Ben van Leeuwen i Frigolanda ville, og det klarte han.

Frigolanda er en internasjonal logistikkleverandør som frakter frosne varer og kjølematvarer. Selskapet har åtte anlegg i Nederland, Belgia, Tyskland og Polen, og opererer i et svært konkurranseutsatt marked.

«Hvem som helst kan frakte frysevarer», sier prosjektleder Ben van Leeuwen i Frigolanda Group. «Men hva om du strukturerte IT-avdelingen slik at alle i kjeden har tilgang til den samme informasjonen? Da får man en tydelig tilleggsverdi ettersom man kan oppgi sanntidsinformasjon for hele logistikkprosessen. Klientenes kunder vet hva, når, hvor og hvor mye de kan få levert og selge – en hel dag tidligere enn før. Det var målet jeg begynte å jobbe mot for fem år siden. Volvo Dynafleet spiller en viktig rolle i denne prosessen. Det er bindeleddet mellom systemene våre, planleggerne, sjåførene, forhandleren og kjøretøyet.» 

Frigolanda ble etablert i 1986, og i begynnelsen hadde de kun lagre for frosne produkter og kjølevarer. I 2003 begynte selskapet å etablere et distribusjonsnettverk for å utvide tjenestene sine. I dag organiserer Frigolanda hele forsyningskjeden for kundene sine. De fleste varene de transporterer, kommer fra selskapets egne varehus, og Frigolanda mottar også tilleggsforsyninger fra faste samarbeidspartnere.

Nå har vi gått over til kun å bruke Volvo, ettersom vi føler de har de samme kjerneverdiene som oss.

Deretter frakter lastebilene deres varene ut til grossister og distribusjonssentre via et omfattende distribusjonsnettverk I Benelux bruker Frigolanda sin egen flåte med 28 lastebiler. 

«Vi har selvsagt fleksible tjenester. Men siden leveranser med sanntidsinformasjon er såpass viktig for integrert kostnadskontroll, prøver vi å gjøre så mye som mulig internt. Man trenger tross alt stadig mer sofistikert kommunikasjonsteknologi i lastebilen for å holde oversikt over hele prosessen.»

For fem år siden var 50 % av kjøretøyene til Frigolanda fra Volvo, mens resten kom fra andre produsenter.

«Nå har vi gått over til kun å bruke Volvo, ettersom vi føler de har de samme kjerneverdiene som oss. Volvo Trucks står for sikkerhet, pålitelighet og innovasjon – som er verdier vi selv ønsker å fokusere på. I tillegg gir Volvo Trucks oss bekymringsfri service. Dette er noe kundene våre ønsker fra oss, så vi mener vi har krav på det samme fra leverandørene våre. Vi vil ha ett felles telefonnummer for hele transportoperasjonen og alle de tilknyttede tjenestene. Vi har funnet den ideelle partneren i Volvo-forhandleren vår.» 

Tjenestene er svært omfattende ettersom forhandleren tar ansvar for logistikken til hele Frigolandas kjøretøyflåte. Dette inkluderer trailere, kjølemotorer og til og med andre kjøretøyprodusenter. Mens Frigolanda leverer en sanntidsoversikt over kundenes logistikk, bruker Volvo-forhandleren Dynafleet for å overvåke selskapets lastebiler i sanntid. Derfor er det forhandleren som avgjør når et kjøretøy trenger vedlikehold og når det bør sendes til service. 

«De bruker ikke alltid sine egne verksteder», sier van Leeuwen.

«Av og til er det enklere å utføre servicen et annet sted som passer bedre inn i planleggingen vår. Denne typen koordinasjon krever selvsagt et svært effektivt samarbeid.»

Noe av det beste med Dynafleet, er grafikken som gjør det enkelt for sjåføren å tolke resultatene.

Dynafleet er viktig for Frigolanda, og van Leuwen forklarer at systemet fungerer som et bindeledd mellom selskapets systemer og lastebiler. Frigolanda har nå montert Dynafleet i alle kjøretøyene sine, inkludert de siste lastebilene som ikke kommer fra Volvo. I tillegg til å spore alle KPI-ene (ytelsesindikatorer) Frigolanda trenger for å administrere sjåførene sine, brukes Dynafleet også som et overvåkingssystem i forbindelse av loggføring av sjåførenes arbeidstider og nedlasting av fartskriverdata. Dette har vist seg å være svært tidsbesparende. Selskapet bruker ikke alle dataene hele tiden, men velger i stedet ut et bestemt tema som de fokuserer på i hver periode.

«Drivstofforbruket overvåkes selvsagt kontinuerlig. Jeg synes noe av det beste med Dynafleet er at grafikken i appen gjør det enkelt for sjåføren å tolke resultatene. Vi bruker Volvos opplæringsfasiliteter for å sørge for at vi overholder forskriftene om sjåføropplæring. Vi har utvidet denne opplæringen til hele staben for at alle skal forstå hverandre og føle seg trygge i jobben. Det er i bunn og grunn svært viktig.» 

 

En Frigolanda-lastebil i en bygate.

Frigolanda

Grunnlagt i 1986, og har siden vokst til å bli en logistikkleverandør av temperaturkontrollerte varer med åtte anlegg i Nederland, Belgia, Tyskland og Polen. Selskapets totale lagerkapasitet er på 80 000 paller. I tillegg til lagring og distribusjon tilbyr Frigolanda verdiøkende logistikktjenester i hele Benelux-regionen. Alle anleggene er IFS-sertifiserte som et minstekrav. Frigolandas anlegg i Polen er det eneste i landet som er både BRC- og IFS-sertifisert. Frigolanda har førsteklasses IT-tjenester, og kan derfor tilby kundene de beste logistikkløsningene med sanntidsinformasjon.

Eiere: H. van Leeuwen og R. Teeuwen
Øvrige ansatte: 160, derav 30 sjåfører.