Lastebiler

Norge

×

Ditching the drag with improved aerodynamics

Drivstoff utgjør omtrent en tredjedel av kostnadene i et transportfirma. Ved å kombinere stadig bedre aerodynamikk med den nye EURO 6 trinn C-motoren kan Volvo Trucks nå bidra til drivstoffbesparelser på opptil tre prosent for langtransport og regiontransport.
Vindtunnel.
Volvo Trucks bruker vindtunneltester for å finne potensial for forbedret aerodynamikk.

Når en lastebil kjører i konstante hastigheter på mellom 60 og 90 km/t, er luftmotstanden en av faktorene som har størst påvirkning på drivstofforbruket. I mange år har Volvo Trucks derfor vært svært opptatt av å videreutvikle de aerodynamiske egenskapene i lastebilene. Det pågår for tiden flere prosjekter der man prøver å gjøre endringer som kan redusere luftmotstanden betraktelig. Disse kommer gradvis til å bli lansert på markedet i årene som kommer. 

Noen av resultatene av denne innsatsen er de aerodynamiske forbedringene som ble lansert våren 2016, og som blant annet omfattet optimalisering av støtfangerspoilere, hjulbuer, skvettskjermer og andre spoilere på Volvo FH. Sammen med den nye EURO 6 trinn C-motoren blir disse forbedringene lansert som standard på den nyproduserte Volvo FH-modellen fra juni 2016.

– Da nye Volvo FH ble lansert i 2012, hadde det allerede blitt arbeidet mye med å oppnå så lav luftmotstand som mulig, tatt i betraktning de andre kravene som kundene våre stiller til lastebilen. Siden da har vi lett høyt og lavt på lastebilen for finne steder der vi kunne gjøre forbedringer som ville gi uttelling for kundene våre, sier Anders Tenstam, teknisk spesialist på aerodynamikk.

En gjennomgang av de ulike områdene med forbedringspotensial ble utført ved hjelp av vindtunneltester og datasimuleringer. Deretter handlet alt om å sørge for at teknologien til disse funksjonene kunne produseres med riktig kvalitet til en overkommelig pris. 

Vi har lett høyt og lavt på lastebilen for finne steder der vi kunne gjøre forbedringer som ville gi uttelling for kundene våre.

– Når man arbeider med avansert teknologi, handler alt om å prøve å forutsi kundenes behov i fremtiden og sørge for at teknologien de vil ha, er tilgjengelig når regelverket og kostnadsnivået gjør det mulig å ta den i bruk, sier Anders Tenstam.

De siste årene har den teknologiske utviklingen gitt Volvo Trucks nye anledninger til å forbedre aerodynamikken i produktene deres. Stadig stigende drivstoffkostnader på lang sikt, samt en økende bevissthet om klimaspørsmål, gjør at kundene krever mer drivstoffeffektive kjøretøy. Denne utviklingen mot høyere drivstoffeffektivitet er i tråd med Volvo Trucks’ filosofi om at hver dråpe drivstoff teller

Volvo Trucks' motorlaboratorium.

 

Ønsket om økt drivstoffeffektivitet påvirker også motorutviklingen: – Vi arbeider hele tiden for å overholde de stadig strengere kravene til renere motorer, uten at dette går ut over kjørbarheten. Ytelse, produktivitet og kjørbarhet er ekstremt viktig for kundene våre og sjåførene deres. Vi har alltid konsentrert oss om å imøtekomme disse kravene, men det må ikke gå på bekostning av drivstofforbruket. Tvert imot, sier Mats Franzen, produktsjef for motorer hos Volvo Trucks.

For Volvo Trucks har innføringen av EURO 6 trinn C resultert i en rekke ulike forbedringer av motorene D11, D13 og D16, som stempler som har mindre friksjon mot sylinderfôringen, ny og forbedret turbolader og optimalisert kamaksel. Sammen med en rekke forbedringer i programvaren er det dermed mulig å gi et lavere drivstofforbruk uten at dette påvirker motorytelsen.

Det er et produkt som kommer til å gi betydelige fordeler for kundene, i form av lavere drivstoffkostnader og dermed større fortjenestemarginer, samtidig som ytelsen beholdes.

– Med vår motor for EURO 6 trinn C tar vi enda et skritt nærmere fremtidens energieffektive transportløsninger. Det er et produkt som kommer til å gi betydelige fordeler for kundene, i form av lavere drivstoffkostnader og dermed større fortjenestemarginer, samtidig som ytelsen beholdes, sier Mats Franzen. 

For mange lastebilfirmaer utgjør drivstoff en tredjedel av totalkostnadene. Ett transportselskap som investerer stort i å redusere drivstofforbruket er Jastim, som holder til i Warszawa. De største kundene til Jastim er Schenker, IKEA og DHL, tre selskaper som er svært opptatt av miljøspørsmål, og som derfor legger press på leverandørene om stadig å redusere drivstofforbruket.

For tre år siden, før Jastim hadde kjøpt noen av de nye Volvo FH-bilene, var det gjennomsnittlige drivstofforbruket i selskapet mellom 31 og 32 liter per 100 km. Takket være Volvo FH-lastebilene og ekstra opplæring i miljøvennlig kjøring er det i dag nede i 26 liter. Ifølge dem har de beste sjåførene et gjennomsnitt på 24 liter, og når terrenget og de aerodynamiske forholdene er ideelle, kan forbruket være enda lavere.

– Det som virket umulig for tre eller fire år siden, er nå blitt rutine. Det var ekstremt viktig for oss å oppnå så store reduksjoner i drivstofforbruket. Vi hadde faktisk ikke noe valg – hele eksistensen til firmaet vårt var avhengig av dette, sier eieren av Jastim, Jacek Słowiński.

For å holde seg konkurransedyktige fornyer selskapet regelmessig hele bilparken, og spesifikasjonene for Volvo Trucks inneholder som regel de nyeste funksjonene for mer drivstoffeffektiv kjøring.

En Jastim SP-lastebil.

 

– Vi er interessert i alle nye teknologiske forbedringer. På grunn av mengden drivstoff vi bruker hver måned, tilsvarer en ekstra besparelse på opptil tre prosent tusenvis av liter for oss, sier Jacek Słowiński.

Jastim er et langtransportfirma og en Volvo Trucks-kunde med sterkt fokus på å spare drivstoff. Volvo Trucks har derfor brukt transportfirmaets spesifikasjoner som grunnlag for utviklingen av den nye aerodynamikkpakken. Dette er for å ha en referanse for kunder som kjører i relativt konstante hastigheter mellom 60 og 90 kilometer i timen, og som derfor har mest å tjene på forbedringer i aerodynamikken. Nøyaktig hvor store besparelser kundene kan oppnå, avhenger av kundenes individuelle krav og spesifikasjoner, som igjen styres av veiforholdene på de rutene de kjører.

Basert på mengden drivstoff vi bruker hver måned, tilsvarer en ekstra besparelse på opptil 3 %, tusenvis av liter for oss.

Anders Tenstam fra Volvo Trucks er fornøyd med å kunne lansere en ny og fleksibel aerodynamikkpakke for langtransportkunder. Han ser et stort potensial for forbedringer i fremtiden, men medgir at den teknologiske modningsprosessen må understøttes av nye lover og regelverk.

– I dag har mange land regler for kjøretøylengde, noe som setter grenser for hvor mye vi kan oppnå når det gjelder aerodynamisk ytelse. Hvis man for eksempel sluttet å regne trekkvognen med i lengden på vogntoget, kunne vi for eksempel produsere førerhus med en mer fordelaktig utforming. Formen på dagens førerhus er resultatet av en hårfin balanse mellom ulike funksjoner, både på inn- og utsiden. Et mer aerodynamisk førerhus hadde også skapt mer potensiell nedstrøm for resten av kjøretøyet, siden det hadde blitt mindre turbulens som i dag stjeler energi i front, sier han. 

Anders Tenstam understreker at tilhengerne også har et betydelig aerodynamisk forbedringspotensial. I fremtiden kan dette føre til et stadig tettere samarbeid med kundene om utformingen av bærekraftige transportløsninger som dekker hele kjøretøyet, og ikke bare selve trekkvognen. Dette krever igjen at man utvikler praktiske løsninger både på et teknisk og et forretningsmessig plan.

– Gjennom vårt langsiktige utviklingsarbeid har vi sett at vi kan være i stand til å nærme oss samme aerodynamisk effektivitet som personbiler ved å konsentrere oss om strategiske områder på kjøretøyet, og ved å samarbeide om endringer i gjeldende lovverk ved å se hele kjøretøyet under ett. I en ikke altfor fjern fremtid kan dette innebære at vi kan kutte luftmotstanden til nesten det halve sammenlignet med dagens lastebiler, sier Anders Tenstam.