Lastebiler

Norge

×

En digital revolusjon er i ferd med å innhente lastebilbransjen

Telematikk, tilkobling, store data, skytjenester og Tingenes Internett har ført til en digital revolusjon i lastebilbransjen. Det største potensialet ligger innenfor tjenester, og Volvo Trucks jobber aktivt for å oppnå målet om null uforutsette stopp.
Internett-skyen.
Antall tilkoblede lastebiler øker hver eneste dag, og kan bidra til forbedret driftstid og økt produktivitet.

Utviklingen av moderne IT går så raskt at mye av det som skjer, kan høres ut som science fiction. Som følge av dette ser Per Adamsson hele tiden fremover i jobben som direktør for strategi- og forretningsutvikling hos Volvo Group Telematics. 

Med uttrykk som «skytjenester», «big data» og «Internett av ting» forklarer han hvordan begreper som for ikke lenge siden hørtes ut som ren og skjær fantasi, nå er i ferd med å bli en realitet.  

– Etter smarttelefonens ankomst er fordelene ved det vi kaller tilkobling, blitt tydelige i folks hverdag, sier han.

I dag tar vi tilkoblingsmulighetene for gitt. Data sendes til en såkalt sky via trådløse nettverk, hvor de lagres, analyseres og distribueres som en Internett-tjeneste. Og dette skaper merverdi for ulike brukere. 

– All teknologi med en integrert sensor som er koblet til Internett, genererer brukerinformasjon. Hvis det er ett sted hvor utviklingen av IT skjer med oppsiktsvekkende hastighet, er det i bilbransjen. I dag genererer kjøretøy en enorm datamengde, og merverdien er at transportløsningene og tjenestene våre blir mer effektive, forklarer Per Adamsson.

Kjøretøy er faktisk allerede verdens nest største bruker av data etter hjemmeelektronikk. 

– Ved å gjøre dem smarte blir kundenes forretningsdrift mer lønnsom.

Den smarte teknologien er forskjellig fra ordinære maskiner og instrumenter når det gjelder utnyttelsen av brukerinformasjon.

– Det ultimate målet vårt er at datasystemene til slutt skal bli autodidakte. Dette vil gjøre det mulig for dataene å trekke statistiske konklusjoner for å skape maksimal effektivitet uten behov for kommandoer fra brukeren. Et enkelt eksempel ville være at kaffen var klar uten at vi måtte slå på kaffetrakteren. Siden den har lært når og hvordan vi vil ha kaffen, trenger vi ikke en gang tenke på å slå den på!»

Hvis det er ett sted hvor utviklingen av IT skjer med oppsiktsvekkende hastighet, er det i bilbransjen.

På samme måte som dette økosystemet av smarte apparater skapes, blir også lastebilene intelligente. Med hensyn til hvordan tilkoblingsmulighetene vil forvandle transportbransjen, er det mye som ennå ikke er oppdaget. Noen utviklinger er imidlertid enklere å forutsi enn andre.

Hayder Wokil, som er direktør for kvalitet og driftstid i Volvo Trucks, er overbevist om at nyvinningene innen tilkoblingsmuligheter kommer til å revolusjonere lastebilbransjen: «Når de ulike komponentene av en lastebil kommuniserer statusen sin til oss, kan vi forebygge uforutsett driftsstans på en helt ny måte», sier han. 

Driftstid – tiden en lastebil er tilgjengelig for å arbeide – blir stadig viktigere for transportbransjen, da høyere krav fører til at uforutsett driftsstans blir dyrere og dyrere. Ifølge forskning utført av Volvo Trucks ligger de direkte kostnadene ved et uforutsett stopp for tiden på rundt EUR 1000 for et gjennomsnittlig europeisk transportselskap. Og dette er bare de direkte kostnadene, som berging, reparasjoner og tapte transportinntekter. De indirekte kostnadene, som ødelagt last eller inntektstap som følge av et skadet omdømme, er enda vanskeligere å beregne. 

– For alle lastebilvirksomheter er muligheten til å maksimere driftstiden avgjørende for at de skal overleve. Lastebilen må fungere for at transportselskapet skal kunne tjene penger. » 

Dette er resonnementet bak Volvo Trucks’ visjon om at ingen Volvo-lastebil skal komme ut for utforutsett driftsstans. En nyere studie utført av Advanced Technology and Research hos Volvo Trucks viste at åtte av ti uforutsette stopp kunne ha vært unngått hvis servicen var mer dynamisk og basert på gjeldende status for hver enkel lastebil – noe tilkoblingsmulighetene legger til rette for. Kunnskap om tilstanden til en lastebil i sanntid vil gjøre det mulig å utføre vedlikehold øyeblikkelig og til riktig tid og dermed redusere risikoen for svært dyre følgeskader, ettersom svikt i én komponent lett kan ha en negativ effekt på andre komponenter. 

– I løpet av de neste fem årene regner jeg med at transportselskapene vil legge mer press på lastebilprodusentene for å sikre at kjøretøyene gir økt driftstid. Derfor er også Volvo Trucks i ferd med å utføre en rekke forskningsprosjekter som skal bidra til å sikre økt driftstid for kundene. Ett uforutsett stopp er et for mye. Følgene av et driftsstopp kan ødelegge transportselskapets økonomi, legger Hayder Wokil til.

Volvo Trucks bruker allerede telematikk for å overvåke slitasje på deler som lufttørkere, batterier, bremser og clutcher.* Selv om det hadde vært teknisk mulig å utstyre hver komponent i en lastebil med en egen sensor, ville dette ha gjort lastebilen uforsvarlig dyr. Så det er nødvendig å finne måter å analysere data på som omfatter hele lastebilen. 

Når de ulike komponentene av en lastebil kommuniserer statusen sin til oss, kan vi forebygge uforutsett driftsstans på en helt ny måte.

For å oppnå dette utfører Volvo Trucks en rekke forskningsprosjekter om tilkobling. Et av dem er In4Uptime, som ledes av Fredrik Bode ved Volvo Group Trucks Technology. Målet med prosjektet er å utnytte så mye som mulig av dataene som er tilgjengelige. Bode forklarer at det er tre ulike typer data som kombineres for å diagnostisere og forutsi en lastebils tilstand.

– Først og fremst bruker vi lastebilens egengenererte datasignaler. Disse dataene består av informasjon som sendes inne i lastebilens nettverk av sensorer og kontrollenheter. Dernest bruker vi lagrede data fra andre lastebiler, som servicehistorier fra verkstedene våre. Endelig har vi eksterne data, dvs. data av den typen som ikke kommer fra den faktiske lastebilen, men fra Internett eller eksterne leverandører, som trafikkinformasjon eller værdata.» 
 

En tilkoblet lastebil på veien.

Informasjonen kontrolleres for avvik, siden dette viser om det snart vil oppstå en defekt. Dersom lastebilen viser seg å være i bedre stand enn forventet, kan et serviceintervall forlenges.

In4Uptime jobber med å utvikle metoder for å sortere dataene og identifisere hva som har en avgjørende effekt når det gjelder svikt i en komponent. Disse metodene vil til slutt bli brukt til å utvikle programvare med modeller og algoritmer som forutsier når slitasjenivået gjør at en lastebil må inn til service. 

– Du kan si vi legger øret inntil lastebilen og lytter, og så forteller den oss om noe holder på å svikte. Tilgang til denne informasjonen vil sette oss i stand til å gjøre lastebilene enda mer effektive, og målet er at transportselskapene som kjører Volvo-lastebiler, skal tjene mer penger.»

*Tilkoblingstjenestene som nevnes ovenfor, er en del av Volvo Gold-kontrakten i utvalgte markeder.

Nye termer og uttrykk

[tilkobling]
grunnlaget som gjør det mulig å utveksle data på en større skala. Nåværende tilkoblingsmuligheter innenfor smart teknologi er resultatet av trådløse Internett-tilkoblinger.

[store data]
store innsamlede datavolum av en slik skala at det er vanskelig å behandle og analysere dem med standard programvare.

[skytjeneste]
en Internett-tjeneste som lagrer, distribuerer og analyserer informasjon. Dataene analyseres ved hjelp av statistiske slutninger og algoritmer som skaper merverdi for ulike brukere.

[tingenes internett]
et nettverk av utstyr som er knyttet sammen ved hjelp av tilkobling. Utveksling av data på Internett av ting bidrar til å øke verdien, da smart utstyr kan tilby tjenester som samsvarer med brukerens behov.