Lastebiler

Norge

×

Slik former Volvo Trucks fremtidens kjøretøysikkerhet

Aktiv sikkerhet er Volvo Trucks' neste trinn mot trafikksikkerhet og nullvisjonen. Se hvordan smarte kjøretøysystemer blir utviklet ved det nye testanlegget AstaZero i Sverige.
Testdukke på AstaZero.
AstaZero – verdens første testanlegg i fullskala for aktive sikkerhetssystemer. Her testes Volvo-lastebiler ved hjelp av testdukker og andre kjøretøy under forhold som er så like virkelige trafikksituasjoner som mulig.

Til tross for at det er midt på dagen, går trafikken i New York ganske rolig. I et nabolag i Harlem er det stille som i en spøkelsesby. Anna Wrige Berling, sikkerhetskoordinator i Volvo Advanced Technology and Research, kikker ut gjennom et vindu mot et kryss der en 30 tonn tung Volvo FH-lastebil svinger til høyre. Plutselig løper en liten gutt ut i veien.

Hylingen fra dekkene er øredøvende, men lastebilen klarer å unngå kollisjon. Den stopper noen centimeter fra den vettskremte gutten.

«Dette er et svært sannsynlig scenario i bytrafikken», sier Anna Wrige Berling stille. Hun går ut i veien og kontrollerer avstanden mellom gutten og lastebilen.

Denne gangen var det ingen fare på ferde. Gutten var bare en testdukke, og Harlem-nabolaget var bare kulisser. Lastebilen ble styrt av et robotsystem. 

Vi er på AstaZero, i utkanten av den svenske byen Borås. Her finnes verdens første testmiljø i fullskala for aktive sikkerhetssystemer. Anlegget åpnet i august i 2014, og det er her Volvo håper å kunne styrke sin posisjon som verdensledende innen aktiv sikkerhetsteknologi og smarte kjøretøy. Undersøkelsene som gjøres her, har ofte store ringvirkninger. Ifølge WHOs siste rapport om global trafikksikkerhet blir rundt 1,2 millioner mennesker hvert år drept i trafikken på verdensbasis.

I tillegg til bymiljøet på AstaZero inneholder anlegget alle typer trafikkerte veier som finnes i en moderne infrastruktur. En 5,7 km lang motorvei omkranser anlegget. I midten ligger en 700 m lang aksellerasjonsbane med fire kjørefelt som leder mot et høyhastighetsområde. En sjø av asfalt.

Ulykker skjer ofte fordi sjåføren ikke er oppmerksom nok. Den menneskelige faktoren bidrar til ni av ti ulykker i dag – og det er derfor vi trenger aktive sikkerhetsløsninger.

Tilgang til slike naturlige trafikkmiljøer for testing er avgjørende når Volvo Truck skal utvikle fremtidens sikkerhetssystemer. Aktive sikkerhetssystemer er komplekse, og det kreves avansert testing før de er fullstendig trygge og klare for bruk.

«Her ser vi hvor begrensningene ligger, under helt trygge omstendigheter. I utviklingsprosessen må vi kunne la systemet feile og treffe ballongbiler eller testdukker. Vi bruker en robot som sjåfør for å sørge for at testene gjøres nøyaktig, og at de kan gjentas på samme måte hver gang. I et virkelig trafikkmiljø ville ikke dette vært mulig», sier Anna Wrige Berling. 

 

Testing av en lastebil på AstaZero.

Til forskjell fra passive sikkerhetssystemer – teknologi som setebelter og kollisjonsputer som kan redde liv når ulykken først er ute – reduserer aktive sikkerhetssystemer selve risikoen for at ulykker skal skje.

«Ulykker skjer ofte fordi sjåføren ikke er oppmerksom nok. Den menneskelige faktoren bidrar til ni av ti ulykker i dag – og det er derfor vi trenger aktive sikkerhetsløsninger. Vi mener ikke at ulykker nødvendigvis er sjåførenes feil, men heller at trafikksituasjoner kan være svært komplekse. Vi omtaler det gjerne som sjåførassistansesystemer som kompenserer for den menneskelige faktor», sier Anna Wrige Berling, som også har bakgrunn som leder for Volvo Accident Research Team. 

Volvo Trucks har i det siste tilbrakt mye tid på AstaZero i forbindelse med forskningsprosjektet «Non-hit car and truck». Prosjektet foregår i samarbeid med Volvo Cars, der kjøretøy bruker kameraer og radarsensorer for å overvåke bymiljøet. Slik kan man unngå kollisjon med myke trafikanter som kan være vanskelige å oppdage for lastebilsjåfører, for eksempel syklister og fotgjengere.

Til tross for at de nye teknologiene som testes på AstaZero, noen ganger virker som science fiction, er de i høyeste grad virkelige. «Non-hit car and truck»-testene har så langt hatt svært lovende resultater.

«Vi må fremdeles gå gjennom en rekke grundige tester før dette systemet er klart til å bli introdusert på markedet, men det finnes allerede flere smarte sikkerhetssystemer i trafikken. Fra november 2015 kommer visse aktive sikkerhetssystemer til å bli lovpålagt utstyr i nye lastebiler i mange land», sier Anna Wrige Berling.

Volvo Trucks har en god stund hatt standardiserte aktive sikkerhetssystemer som oppfyller de lovmessige kravene.

Ingen Volvo-lastebiler skal være involvert i noen ulykke. Det er det ultimate målet. Du kan smile og si at det er helt umulig å oppnå, men null er det eneste tallet vi kan akseptere, og derfor har vi det som mål.

Det nyeste og mest kjente systemet – Volvos kollisjonsvarsler med full autobrems – består også av en kombinasjon av radar og kamera. Når systemet registrerer at kjøretøyene foran står stille eller beveger seg sakte, varsles sjåføren av lyd- og lyssignaler. Hvis sjåføren ikke reagerer, bremser systemet av seg selv – først forsiktig, og deretter med full kraft til lastebilen står helt stille og har unngått kollisjon.

Den såkalte kjørefeltassistenten varsler sjåføren med en summelyd hvis kjøretøyet krysser veimarkeringene. Dette Volvo-systemet oppfyller allerede de lovmessige kravene.

Til tross for den teknologiske utviklingen er ikke dette en fullstendig løsning på alle trafikksikkerhetproblemer. «Vi må være ydmyke og anerkjenne at trafikksikkerhet ikke bare handler om teknologi. Det finnes også et sosialt aspekt», sier Carl Johan Almqvist, trafikk- og produktsikkerhetssjef hos Volvo Trucks.

 

Test av kollisjonsvarsel.

Ifølge WHOs rapport har antallet trafikkulykker gått ned i mange land i løpet av de siste årene. Én viktig faktor er teknologi som har forbedret sikkerheten, en annen har vært nasjonale satsninger og nullvisjoner. Volvo Trucks har sin egen nullvisjon.

«Førerhuset i en lastebil er et veldig trygt arbeidsmiljø så lenge sikkerhetsbeltet er på, men vi vil også inkludere andre trafikanter i sikkerhetsvisjonen vår. Ingen Volvo-lastebiler skal være involvert i noen ulykke. Det er det ultimate målet. Du kan smile og si at det er helt umulig å oppnå, men null er det eneste tallet vi kan akseptere, og derfor har vi det som mål», sier Carl Johan Almqvist.