Lastebiler

Norge

×

Motorenes fødested

Besøk Volvos motorfabrikk i Skövde i Sverige, der motorene blir bygget, og møt ingeniørene bak Euro 6-teknologien.
En smelteovn på Volvo Trucks-fabrikken.
Råmaterialer mates inn i smelteovnen på G1 – et av to støperier på motorfabrikken til Volvo Trucks.

Fredrik Karlén tar ned visiret på hjelmen og senker slaggraken ned i den åpne ovnen. Det flytende metallet holder en temperatur på 1 500 grader celsius, og de ansatte er nødt til å forholde seg til strenge sikkerhetsinstruksjoner. Dette er G1, ett av to støperier på Volvos motorfabrikk i Skövde, Sverige. Ved G1 mates råmaterialer – avfall fra metallsmiing og smijern fra anlegget – kontinuerlig inn øverst på smelteovnen. For å oppnå de riktige verdiene i det flytende jernet, tilsettes stoffer som karbon og silikon.  

Som gylne gule elver renner jernet ned i støpeskjeer, som deretter fraktes til det endelige målet i smeltefabrikken, støpeovnene for topplokk og sylinderblokker. Det er her, i røyken og gnistene i det svakt opplyste smeltefabrikken, lastebilmotorene fødes. 

Støpemetall.

 

Hvert fjerde minutt tippes nye råmaterialer ned i smelteovnen, og oppe i kontrollrommet overvåker smelteverksarbeideren Fredrik Karlén prosessen. 

– Verdiene må være helt perfekte for at motorene skal bli perfekte. På smeltefabrikken arbeider folk seg oppover. De eldre ansatte lærer opp de yngre. Du begynner som jernbæregutt, deretter får du ansvaret for en av smelteovnene, og til slutt kan du ende opp her i kontrollrommet, sier Fredrik Karlén, som begynte som samlebåndsarbeider hos Volvo Trucks i 1994, og gikk videre til G1-smeltefabrikken i 2009.

Det første støperiet i Skövde ble åpnet i 1868, G1 startet driften i 1951, og i august 2009 ble det langt mer moderne G2-anlegget tatt i bruk for første gang. Arbeidet er krevende, men antall ansatte som søker seg bort er lav. De som jobber her, har store håndverksferdigheter, og de kjenner jernmaterialets egenskaper. 

– Så vidt vi vet, innebærer ikke den nye Euro 6-motoren så mange nye endringer. Spesifikasjonene for jernverdiene blir endret, men alt annet fortsetter som før, sier Fredrik Karlén. 

Da Europas strengeste utslippskrav for tunge lastebiler trådte i kraft 1. januar 2014, medførte de en vesentlig skjerping av regelverket. Sammenlignet med Euro 5 har utslippene av nitrogenoksid (NOX) blitt redusert med 80 prosent, og partikkelutslippene har blitt kuttet med 50 prosent. For første gang må utslippsgrensene overholdes uavhengig av vær- og trafikkforhold.

Verdiene må være helt perfekte for at motorene skal bli perfekte. På smeltefabrikken arbeider folk seg oppover. De eldre ansatte lærer opp de yngre.

En av hovedutfordringene for Volvo Trucks har vært å overholde disse strenge kravene uten at det går ut over andre viktige egenskaper, som for eksempel kjøreegenskaper, effektivitet, drivstofforbruk og lastebilens levetid. 

– Hvis en lastebil blir stående på verkstedet fordi utslippsteknologien ikke holder mål, taper kunden penger. Derfor har pålitelighet og bærekraft vært høyt prioriterte parametere for Volvo Trucks under arbeidet med Euro 6-motoren, sier Mikael Karlsson, sjefsprosjektleder for hele Euro 6-prosjektet ved Volvo Group Trucks Technology (GTT).

Under utviklingsarbeidet har Volvo Trucks kunnet dra nytte av erfaringer fra USA, der en utslippsstandard som tilsvarer Euro 6, ble innført i 2010. Lastebiler som leveres i USA, har blant annet en kombinasjon av EATS (Exhaust After Treatment System), et dieselpartikkelfilter (DPF) og en katalysator, som reduserer nitrogenoksid (SCR). Sammen med Volvo Trucks' eksisterende Euro 5-motor, har denne teknologien vært grunnlaget for den nye Euro 6-motoren.

– Én forskjell mellom løsningen vår i USA og den vi har valgt for Euro 6, er at vi i den nye motoren pakker komponentene i én eksospotte i stedet for to, forklarer Lars-Olof Andersson, prosjektleder for forbrenning ved Volvo Group Trucks Technology (GTT): 

En annen utfordring har vært å overholde kravene som utslippsverdiene aldri må overskride, uavhengig av vær- og trafikkforhold. Temperaturen i eksosgasser varierer vanligvis avhengig av om lastebilen kjører uten last eller med tung last, i saktegående bytrafikk eller på motorveier. Temperaturen på utslipp må imidlertid aldri falle under 200 grader celsius for å sikre stabile utslippsnivå for nitrogenoksid og partikler. Hvis temperaturen er for lav, kan den økes ved hjelp av EGR (Exhaust Gas Recirculation). Dette innebærer at de varme eksosgassene blandes med forbrenningsluften og går tilbake til motoren. De nylig oppvarmede eksosgassene tvinges deretter inn i systemet for etterbehandling, der den korrekte temperaturen oppnås.

Hvis en lastebil blir stående på verkstedet fordi utslippsteknologien ikke holder mål, taper kunden penger. Derfor har pålitelighet og bærekraft vært høyt prioriterte parametere for Volvo Trucks under arbeidet med Euro 6-motoren.

Med Euro 6 innføres også spesifikasjonene for et internt system som kontrollerer alle systemene og funksjonene i lastebilen. En ekstern utslippskontroll kreves også. Hvert år må lastebilprodusenter teste et bestemt antall lastebiler fra hver modellserie, og denne testen utføres ved hjelp av en utslippsmåler som tilkobles eksosrøret. 

«Den eksterne kontrollen utføres på en bestemt veistrekning og under virkelige trafikale forhold. Lastebilene kjøres i ulike trafikksituasjoner – også kjent som en kjøresyklus. Syklusen må omfatte kjøring på motorvei, i bytrafikk og på veier som går opp og ned, forklarer Nitin Patel, sjef for forbrenningssystemer ved GTT.

Euro 6 har imidlertid ikke bare bydd på tekniske utfordringer. Det har også vært nødvendig å innføre nye samlebåndsløsninger på motorfabrikken i Skövde. Vi har satt opp nye produksjonsmaskineri, og samlebåndsprosessen omfatter nå flere stasjoner. 

De støpte motordelene ankommer den lyse og luftige samlebåndshallen etter at de er bearbeidet av roboter. Ved samlebåndet er det nesten helt stille. Noen få maskiner gir fra seg en svak summing, og en radio går i bakgrunnen på lavt volum. Motorene til lastebiler som selges over hele verden, produseres her – halvparten av dem er Euro 6-motorer, som i all hovedsak produseres for det europeiske markedet. Euro 5-motorene som fremdeles produseres her, leveres til markeder utenfor Europa.  

– I forbindelse med innføringen av Euro 6 har vi også fått et langt større utvalg av deler, arbeidsstasjonene har gjennomgått en endring, og vi har innført en ny måte å behandle materiale på, sier Henrik Andersson, en samlebåndsarbeider som har bidratt til utformingen av de nye samlebåndsstasjonene. 

Produksjonen av Euro 6-motorer har blitt innført i et rolig tempo, og vi har hele tiden fokusert på å sikre prosessen og løse utfordringene som har dukket opp underveis. 

Når motoren kommer frem til den siste stasjonen, blir den utsatt for en kuldetest før den sendes til lakkeringsverkstedet, og til slutt plasseres de ferdige motorene på lageret for videre transport til Volvo Trucks-fabrikkeneene i Tuve i Gøteborg og Gent i Belgia. 

Her ute er det kjølig, kanskje endatil litt kaldt, og som en helt annen verden i forhold til den høye tempåeraturen i smeltefabrikken der gnistene spruter og Fredrik Karlén fjerner slagg fra nok en runde i smelteovnen. Smelteovnen drives døgnet rundt og fremstiller 30 tonn med jern i timen for i alt 72 000 motorer per år. Smelteovnene på G1-anlegget blir aldri kalde.

Motor som transporteres med en gaffeltruck.