Øystein Lie, er daglig leder av Westgaard Transport. Foto.

Store besparelser med Dynafleet

Isak D. Westgaard AS stiller store krav til seg selv og sine samarbeidspartnere i alle sammenheng. Markedet de arbeider innen, er behandling av avfall for både private og profesjonelle aktører i Midt-Norge. Det betyr alt fra å inn-transportere avfallet til endelig sluttbehandling. I tillegg har de biler som de benytter til å sette inn i åpen bulktrafikk, pluss noen biler som benyttes til mer tradisjonell transport. I alt 35 Volvo har de i bilparken. 

- Vi skal være Midt-Norges beste leverandør av åpen bulktransport og levere markedets høyeste gjenvinningsgrad av næringsavfall, uttaler Øystein Lie, som er daglig leder av bedriften.

Det så stille så høye krav til seg selv, forutsetter at man har blant annet dyktige og velskolerte ansatte. I dag har bedriften 55 ansatte – de fleste sjåfører.

Vi velger Volvo fordi vi har et godt samarbeid med Volvo-forhandleren og oppfølgingen vi får derfra

Joar Berge

Driftsansvarlig, Westgaard Transport

Vi velger Volvo - Øystein Lie, daglig leder av Westgaard. Foto.

Høye kostnader ble redusert vesentlig

For å ha best mulig oversikt over forbruk og bruk av bilene, har firmaet aktivt benyttet Volvo Dynafleet siden 2012, og alle biler innkjøpt etter 2013 har serviceavtaler med Volvos forhandler i Trondheim, Wist Last & Buss AS. Der er det Arne Jan Hopen som syr det hele i sammen, både når det gjelder sjåføropplæring og bruk av kjøretøyene på en best mulig måte.

- Vi har 4 samarbeidsmøter i året i bedriften, og da fokuserer jeg på både opplæring og bruk av bilene, forteller Arne Jan Hopen, som er den som nærme følger opp utviklingen i firmaet på bil- og sjåførsiden. Vi har også innført et belønningssystem, der tre av sjåførene med best resultater, blir invitert til en tur til Gøteborg og fabrikkbesøk der – noe som har vist seg å være veldig populært, forteller Hopen.

At vi på denne måten aktivt kan gå inn å hjelpe til med å gjøre firmaet mer effektivt og kostnadsorientert vedrørende forbruk og opplæring, ser jeg på som en svært viktig faktor for at kunden skal bli fornøyd

Arne Jan Hopen

Drivstoffveileder, Wist Last & Buss AS

Westgaard og Volvo FM. Foto.

Første året med Dynafleet

Sparte nesten en halv million

I 2016 hadde Westgaard et dieselforbruk på nesten på nesten en million liter. Det betyr en årlig utgift på rundt regnet 10-11 millioner kroner i året.  Noe av det første man innførte med Volvo Dynafleet var en bevisstgjøring i forhold til tomgangskjøring, og som de fleste i bransjen vet, så har dette i alle år vært litt neglisjert i det daglige. Denne bevisstgjøringen sparte faktisk firmaet for hele 445.000 kroner det første året – noe som selvfølgelig er vesentlige tall når årets sluttstrek settes.

I dag har firmaet bare Volvo i bilparken, blant disse er det hele 15 biler av den nye FH-serien, og samtlige er Volvo FH 500. Tre nye er i bestilling – alle er Volvo FH 540 med I-Shift Dual Clutch.